Ballong & Co

Lajco Import

Det finns i huvudsak två kategorier ballonger. Den ena kategorin är Latexballongen som vi i dagligt tal benämner "vanliga ballonger". Ballongen kallas latexballong eftersom den är tillverkad av råvaran latex. Den utvinns ur gummiträd som i huvudsak växer i länderna i närheten av ekvatorn

Den andra ballongen är en s k Mylarballong. Den kallas i vardagstal för bl a "silverballonger", "folieballonger" eller ibland "heliumballonger". Mylar är ett skyddat varumärke för den foliefilm som ballongerna tillverkas av. Därav det korrekta namnet Mylarballong.

Ofta förväxlas latex med plast vilket då får många att tro att latexballongen är farlig för miljön. Det är alltså felaktigt och därför inte farligt att göra t ex ballonguppsläpp utomhus.

Är latexballongen biologiskt nedbrytbar?

Ja. Latex är ett naturmaterial som utvinns ur träd (Hevea Brasiliensis) som växer i länder med mycket varmt klimat. Nedbrytningen startar redan ca 12 timmar efter att ballongen blåsts upp. Latex har visat sig brytas ned snabbare än både eklöv och trädstickor.

Är latexballongen giftig?

Nej. När latexgummit har utvunnits ur gummiträden tillsätts mycket små mängder av icke giftiga färgtillsatser för att få färgglada ballonger.

Är latexballongen farlig för fiskar och andra djur i vatten?

Nej. Förvisso kan det ha hänt att fragment av en ballong någon gång har svalts av en fisk. Men latex är inte giftigt och det finns inga studier som visar att fiskar eller andra djur någonsin har avlidit p g a att ha svalt latex.

Kan fåglar skadas av ballonger vid ett ballonguppsläpp?

De blir säkert en aning distraherade vid mötet av en ballong, men ballongerna flyger inte tillräckligt fort för att kunna skada fåglarna. Dessutom är ballongerna ej försedda med någon förslutning som snöre eller klämma vilket också eliminerar risken för skador.

Vad händer med ballongen vid ett uppsläpp?

De aktuella vindströmmningarna bestämmer självklart riktingen. Därefter flyger de flesta ballonger iväg väldigt högt, där lufttrycket är lågt och det är väldigt kallt. Där spricker ballongen så småningom i små spaghetti-liknande fragment som sedan långsamt dalar tillbaka till jordytan över ett mycket stort område. Vissa ballonger kan förstås ha ett hål någonstans och dalar ju då ner till jordytan mycket tidigare. En undersökning med 500 ballonger gav vid handen att av de ballonger som inte spricker, sprids 1 ballong på en yta om ca 25 km2.

Världsrekord i ballonguppsläpp!

Den 27 augusti 1994 genomfördes det största ballonguppsläppet i världen. Då släpptes 1 592 744 st ballonger upp i Storbritannien. Uppsläppet genomfördes för att lansera Disneys videofilm "Aladdin"

 

VÅRT FÖRETAG ÄR ANSLUTET TILL REPA

Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Sedan den 1 oktober 1994 gäller lagen om producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. Det innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att samla in och återvinna de förpackningar som de tillför marknaden. För att skapa ett gemensamt insamlingssystem har svenskt näringsliv gått samman i fem olika materalbolag, som organiserar insamling och återvinning. Insamlingssystemet finansieras genom förpackningsavgifter som erläggs av företagen till materialbolagens gemensamma dotterbolag REPA. Ett företag som är anslutet till REPA har på så vis tagit sitt producentansvar och kan därför hänvisa sina kunder till den insamling som erbjuds i respektive kommun.