Ballong & Co

Lajco Import

Här följer en praktisk tabell som hjälper till att beräkna vilken eller hur många flaskor helium som behövs för just er ballongaktivitet

Lyftkraft

Nedan anges lyftkraften för helium i förhållande till gasvolym i liter. Beräkningen är baserad på densitet Helium = 0,169 kg/m3 (m3 vid 0,98 bar och + 15C). Den beräknade lyftkraften tar inte hänsyn till vikten på ballongen eller vikten på eventuell förslutnings-/förankringsanordning.

Volym (liter) Lyftkraft (kp)
1 0.002
5 0.008
10 0.017
100 0.17
500 0.83
1000 1.66
1500 2.49
2000 3.32
3000 4.97
4000 6.63
5000 8.29
6000 9.95
7000 11.61
8000 13.26
9000 14.92
10000 16.58